Τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών και επισκεπτών ενός Δικτυακού χώρου σχετικού με την ιατρική ή/και την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της ταυτότητάς τους, προστατεύονται σε αυτόν τον Δικτυακό χώρο. Οι κάτοχοι αυτού του Δικτυακού χώρου αναλαμβάνουν να διαφυλάξουν τα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος αυτός ο Δικτυακός χώρος ή οποιοσδήποτε άλλος εναλλακτικός Δικτυακός χώρος. Οι εικόνες που αποδεικνύουν κλινικές περιπτώσεις μας, πριν και μετά, δεν έχουν τροποποιηθεί ή ενισχυθεί ψηφιακά με οποιονδήποτε τρόπο. Οι πριν και μετά εικόνες παρουσιάζουν το ίδιο πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά έχουν συμφωνήσει ρητά να έχουμε τις εικόνες που λαμβάνονται και να δημοσιευθούν. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται, αφορούν αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό και δεν εξασφαλίζουν ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα σε εσάς καθώς κάθε περιστατικό είναι μοναδικό.
Προέλευση πληροφοριών
Όπου ενδείκνυται, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό τον Δικτυακό χώρο θα συνοδεύονται με σαφείς αναφορές της προέλευσης των στοιχείων και, όπου είναι εφικτό, θα παρέχονται και σχετικές ηλεκτρονικές παραπομπές σε αυτά τα στοιχεία. Η ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης μιας σελίδας με ιατρικές πληροφορίες θα απεικονίζεται με σαφή τρόπο (π.χ. στο κάτω μέρος της σελίδας).
Αιτιολόγηση
Οποιοσδήποτε ισχυρισμός που σχετίζεται με τα οφέλη ή την απόδοση κάποιας συγκεκριμένης θεραπευτικής αγωγής, εμπορικού προϊόντος ή υπηρεσίας θα συνοδεύεται από σχετικές αποδείξεις που θα παρουσιάζονται ισορροπημένα, σύμφωνα με τον τρόπο που περιγράφεται στην ανωτέρω αρχή
Διαφάνεια
Οι σχεδιαστές ενός Δικτυακού χώρου θα επιδιώκουν να προσφέρουν πληροφορίες με τον σαφέστερο δυνατό τρόπο και να παρέχουν διευθύνσεις επικοινωνίας για τους επισκέπτες που επιζητούν εκτενέστερες πληροφορίες ή υποστήριξη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του/της υπεύθυνου του Δικτυακού χώρου θα είναι εύκολα προσβάσιμη στον Δικτυακό χώρο.
Γνωστοποίηση διαχειριστών και χορηγών
Οι υπεύθυνοι διαχείρισης αυτού του Δικτυακού χώρου θα αναφέρονται με σαφήνεια, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων των εμπορικών και μη εμπορικών οργανισμών που έχουν συνεισφέρει οικονομικά ή προσέφεραν υπηρεσίες ή υλικό για αυτό τον Δικτυακό χώρο.
Διαφημιστική πολιτική
Ο ιστότοπος αυτός ΔΕΝ έχει και δεν δέχεται διαφημίσεις. Παρόλα αυτά οι Διαφημίσεις αν ποτέ καταχωρηθούν όπως και κάθε άλλο διαφημιστικό υλικό θα παρουσιάζονται με τρόπο ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να τις διαχωρίζουν από το αυθεντικό υλικό το οποίο έχει καταχωρηθεί από τους κατόχους του Δικτυακού χώρου.

Χρημοτοδότηση Ιστότοπου

Ο Ιστότοπος (site) gabesi.gr χρηματοδοτείτε αποκλειστικά από τα έσοδα που προκύπτουν από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται στην κλινική, αποκλείοντας ρητά με αυτή μας την δήλωση , άλλες χρηματοδοτήσεις  από οποιεσδήποτε πήγες.