Πρωταρχικό μέλημα στο Ιατρείο μας, είναι η παροχή υψηλής ποιότητας οδοντιατρικών υπηρεσιών σε ένα καθαρό, φιλόξενο και άνετο περιβάλλον.

Επίκεντρο μας είναι ο ασθενής, η αποτελεσματική θεραπεία του προβλήματός του και η ασφάλειά του. Η χρήση υψηλής τεχνολογικής υποδομής, η επιμονή στην λεπτομέρεια και η εμπειρία, εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Ο εξοπλισμός στο ιατρείο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: οδοντιατρικό μικροσκόπιο, σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας με πλάκα φωσφόρου, συσκευή υπερήχων, ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης μήκους ριζικού σωλήνα, συστήματα μηχανοκίνητης προπαρασκευής ριζικού σωλήνα, συστήματα έγχυσης θερμοπλαστηκοποιημένης γουταπέρκας, system b, και άλλα.

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΑΣ